Jó Hír

Egy közvélemény-kutatás során kiderült, hogy a legtöbb ember egyetért abban, hogy csak egy Isten van. Az is kiderült, hogy szinte mindenkinek más-más Istenképe van (neveltetéséből, elképzeléseiből, vallásából adódóan). Ebben a hamis istenben hisznek, imádkoznak hozzá, aki igazából nem is létezik. Pedig Isten, a mi Teremtőnk nagyon is létezik és várja, hogy az ő feltételei szerint közeledjünk Hozzá, hogy megismerjük Őt és válaszolhasson imáinkra. Ha pl. valaki vásárol egy mikrohullámú sütőt, ahhoz nyilván adnak egy használati utasítást is. Nem véletlenül, a gyártó cég csak akkor garantálja a kisgép jó működését és akkor lesz hosszú életű, ha betartjuk utasításait.

A használati utasítás figyelmen kívül hagyása mindenféle problémát okozhat; nem tudja azt a funkciót betölteni, amiért megvásárolták, tönkremegy, sőt még kárt is okozhat a lakásban. Értelmes dolog-e a gyártót hibáztatni ilyen esetben? Ehhez hasonlóan az Isten megteremtette az embert és hozzá egy „használati utasításról” is gondoskodott, és ez a Biblia. E nélkül az ember csak „alapjáraton” tud működni, nem rendeltetésének megfelelően.

Sorrajelentkeznek aproblémák, betegségek stb. Lehet-e ilyenkor a Teremtőt hibáztatni akkor, amikor az ember nem veszi figyelembe az Istentől kapott „használati útmutatót”? A Bibliát azért adta Isten, hogy megtudjuk belőle, kicsoda Ő, kik vagyunk mi, mik a feltételei annak, hogy Ő segíteni tudjon nekünk és ami ettől is fontosabb mi lesz velem ha meghalok. A Biblia pontosan leírja; hogy mi a problémáink oka, mi a megoldás, hogyan lehet egy valóságos kapcsolat az ember és Isten között. Azt is leirja a Biblia, hogy földi életünk után következik a halál, amivel a földi élet lezárul, de folytatás következik vagy a menyországba vagy a pokolban. De mindez mitől függ? A Biblia adja a választ erre is.

Négy pontban összefoglalvaa Biblia legfontosabb üzenete az ember számára:

 1. Minden ember problémájának okaabűn (Róma 5:12).
  Bármilyen jó embernek tartanak mások, vagy saját magamat – mert emberekhez hasonlitjuk magunkat, nempedig Istenhez – az igazság az, hogy bűnös természettel születtünk, Istentől elszakadva. A Tízparancsolat azért adatott, hogy megmutassa az embernek, hogy mi a bűn, és hogy azt képtelen megtartani. Isten előtt mindannyian bűnösök vagyunk, kivétel nélkül, az eredendő bűn miatt és az elkövetett bűneink miatt is. (Róma 3:10-12, Jakab levele 2:10)
 2. Abűnnek van következménye, mégpedig a halál és a pokol (Róma 6:23).
  A mindennapokban is láthatók a bűnnek a következményei: félelem, belső üresség, szeretetlenség, válás, önzés, feszültség a szülő-gyermek kapcsolatokban, bizonytalanság, depresszió, stb. Egy józan gondolkodású ember se akar ilyen helyzetben élni, és hála Istennek van kiút ebből. De ez csak a földi élet, mi van utánna? Ha semmit nem teszek a bűneimmel akkor sajnos az örök halál, pokol következik. De Isten nem azért teremtett, gondoskodott Megváltásról.
 3. Jézus Krisztus, aki egyszerre Isten és ember volt, ezért jött le e földre 2000 évvel ezelőtt, és adta oda az Ő életét a mi bűneinkért engesztelőáldozatul, hogy ne nekünk kelljen fizetni a bűneinkért már e földön és majd az örök kárhozatban. (Róma 5:8)
  Jézus Krisztus lett mintegy híd Isten és ember között. „Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki se mehet az Atyához csakis énáltalam.” (János ev. 14:6). Csak Jézus tudja megbocsátani a bűnt, felszabadítani az embert a bűn terhe alól és Isten gyermekévé tenni. Jézus üdvözíthet egyedül. (Zsidók lev.7:25,26). A ma emberének nem vallásra, vallásoskodásra van szüksége, mert ezek egyike sem tud segíteni, hanem egy igazi Megváltóra, Jézusra van szüksége. Ő az, aki rendbe teheti az összekuszált szíveket, életeket. Az első három pont tehát olyan tényeket tartalmaz, amelyeket Isten tett. Ezután jön a mi részünk, vagyis azok a bizonyos feltételek, amelyeket elmond a Biblia.
 4. Az én hitemet teljesen Jézusbakell vetnem, hogy Ő helyettem is meghalt akeresztfán, és aharmadik napon feltámadt. (János ev. 3:36)
  Jézus adhat örök életet, mint ingyenes ajándékot. (Efézus 2:8-9). Ez akkor érvényes rám is, ha azt személyesen elfogadom a saját életemre:
 • Beismerve, hogy bűnös vagyok és reménytelen a helyzetem.
 • Kérnem kell, hogy bocsássa meg a bűneimet. Az Ő kereszten kifolyt vére alkalmas egyedül arra, hogy megtisztítson minden bűntől. Ha én ezt teljes szívemből teszem és hiszek Őbenne, akkor abban a pillanatban örök életet ad nekem. (I János 1:9) Ő ígérte, hogy „Mindaz, aki segítségül hívja az Úr nevét megtartatik”. (Róma 10:13)
 • Kérem, hogy legyen az én személyes Megváltóm és legyen az életem Ura.

Sokszor halljuk emberektől, hogy “majd Isten eldönti, hova megyek, ezt én nem tudhatom.” Isten már döntött akkor, amikor elküldte Jézust, hogy helyettünk, érettünk meghaljon, ő már fizetett a mi bűneinkért, nekünk csak hittel el kell azt fogadni. (Róma 5:8) Ez valójában egy döntés, és rajtunk múlik hol töltjük az örökkévalóságot. Hinnem kell az Ő váltságművében, amelyet énértem is tett a Golgotán, megvallva neki bűneimet, elfordulva azoktól. Teljesen rábízhatom magam, hogy Ő irányítsa az én életemet a „használati útmutató,” a Biblia által.

Jézus Krisztus lehet egy biztos alap ebben a bizonytalan világban, Ő segíteni szeretne nekünk.